31 januari 2014

'Balans gezocht tussen wens en werkelijkheid'


Bron: zwartewaterkrant.nl

Een warrige en chaotische discussie donderdagavond in de Zwartewaterlandse gemeenteraad over alcoholverstrekking in paracommerciële instellingen. Wanneer mogen paracommerciële instellingen zoals Sportclub Genemuiden, Kerkelijk Centrum De Schakel in Hasselt en restaurant De Linde in Hasselt nou alcohol schenken en welke verenigingen of clubs mogen hun gebouw verhuren voor feesten en partijen?

Het debat ging met name over welke clubs, verenigingen of kerkgenootschappen hun gebouw beschikbaar mogen stellen voor ‘bijeenkomsten van persoonlijke aard’. Mensen die een feestje willen organiseren kloppen regelmatig bij een verenigingsgebouw aan om ruimte te huren.

Maarten Slingerland: "De huiskamer is te klein, maar de stap om een bijvoorbeeld een jubileum of verloving te organiseren in een horecagelegenheid is te groot. Deze instellingen voorzien dus in een bepaalde behoefte. De SGP vind dat dat moet blijven."

Alleen Het Trefpunt (Mastenbroek), De Driester (Kamperzeedijk), De Schakel (Kerkelijk Centrum Hasselt), De Regenboog (Hervormd Gemeente Hasselt), De Schakel (Gereformeerde Kerk Genemuiden) mogen wat het college betreft voortaan hun gebouw beschikbaar stellen voor feesten en partijen. De eerste twee liggen in de buitengebieden en hebben dus een belangrijke ontmoetingsfunctie. Ook de kerkgebouwen hebben volgens Bilder die functie. Voorwaarde is wel dat het feest ten dienste staat van een godsdienstelijke of levensbeschouwelijke viering, bijvoorbeeld een bruiloft of doop. Ook moet je lid zijn van de kerk.

Burgemeester Eddy Bilder: "Wij hebben de balans gezocht tussen de horeca die klaagt over oneerlijke concurrentie en de wens vanuit de samenleving. Maar voor ons is het ook een dilemma, hoe ga je hier mee om?"

Astrid Dijkstra: "Wij begrijpen de keuze voor de gebouwen in het buitengebied, maar waarom kiest het college voor de drie ruimtes in kerken? Waar moet de burger dan heen die geen lid is van de kerk?" Het debat bleef eigenlijk op dit punt steken. Ook de rest van de gemeenteraad kon zich niet vinden in de keuze van het college.

Dat bij clubs die zich hoofdzakelijk of uitsluitend richten op jongeren geen sterke drank meer mag worden geschonken zoals het college voorstelt in de ‘verordening Paracommercie’, was voor de hele gemeenteraad klip en klaar. Ook in de tijden waarop paracommerciële instellingen alcohol mogen schenken, konden de meeste raadsleden zich wel vinden. Het college van B&W stelt voor dat er in de paracommercie vanaf twaalf uur ’s middags tot één uur ’s nachts een biertje gedronken mag worden. Een drankje mag overigens alleen twee uur voor, tijdens en twee uur na een door een vereniging georganiseerde activiteit.

Over twee weken zal de gemeenteraad een beslissing moeten nemen.