HomeLid worden

Lid worden

 

Lid worden

De SGP is een vereniging die opgebouwd is uit plaatselijke kiesverenigingen. Iedereen die de grondslag - Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid inclusief het Program van Beginselen en het in artikel 3 van die statuten bepaalde doelstelling van de SGP onderschrijft en 18 jaar of ouder is, kan lid van de partij worden door zich aan te melden. Leden van de plaatselijke kiesvereniging zijn dus automatisch daarmee ook lid van de partij.

U kunt zich als lid aanmelden bij de secretaris, de heer J. Koster, Pastinaak 32, 8281 KX Genemuiden, email zwartewaterland@sgp.nl

De secretaris neemt daarna zo snel mogelijk contact met u op.

Het bestuur van de plaatselijke kiesvereniging beslist over de toelating als lid.

Leden ontvangen het partijblad De Banier gratis.