26-09-2016 thumbnail

Zomernota 2016.

Hierbij de bijdrage van onze fractievoorzitter, M. Slingerland naar aanleiding van de behandeling van de Zomernota 2016. De Zomernota is de bestuursrapportage waarin de gemeenteraad geïnformeerd wordt over de stand van zaken van de uitvoering van de programmabegroting.

Lees verder >
04-07-2016 thumbnail

Nieuw ontwikkelplan voor het voormalige Agnietenterrein

Tijdens de Raadsvergadering van donderdag, 23 juni jl. heeft raadslid S. Heetebrij ingesproken over het agendapunt 10. Het betrof het voorstel aan de raad om akkoord te gaan met het ontwikkelplan voor het voormalig Agnietenterrein te Zwartsluis.

Lees verder >
29-06-2016 thumbnail

Enquete Veligheid

Veiligheid is een breed begrip en een onderwerp wat continue speelt in de samenleving. Ook in de gemeente Zwartewaterland. Door middel van een mondelinge enquête heeft de SGP onderzoek gedaan naar het veiligheidsgevoel van Genemuidenaren.

Lees verder >
28-06-2016 thumbnail

Uitbreiding trouwlocaties

Tijdens de Raadsvergadering van donderdag, 23 juni jl. heeft raadslid K. Kolk ingesproken over het agendapunt 11. Dit betrof o.a. het voorstel om een aantal locaties toe te voegen als mogelijke trouwlocaties en bijzondere trouwlocaties aan te wijzen als trouwlocaties ten behoeve van trouwen in de open lucht.

Lees verder >
25-06-2016 thumbnail

Kadernota 2017-2020

De SGP wil het college complimenteren met deze Kadernota. Het lijkt erop dat Zwartewaterland financieel gezien in iets rustiger vaarwater terechtkomt. We zitten echter nog in de stabilisatiefase. Dit betekent dat we er nog steeds niet zijn, maar het begin van financieel gezond worden is zichtbaar.

Lees verder >
25-06-2016 thumbnail

Interview met de fractievoorzitter - Maarten Slingerland

Interview met fractievoorzitter Maarten Slingerland in het Reformatorisch Dagblad van zaterdag 10 juni. Onderwerp was een onderzoek naar de (tanende) invloed van raadsleden op het beleid van college van B&W.

Lees verder >
20-06-2016 thumbnail

Verkeersveiligheid Ooster- en Westerkaai Genemuiden

De SGP Zwartewaterland maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid van zowel de Oosterkaai als de Westerkaai in Genemuiden. De beide genoemde wegen in het centrum worden intensief gebruikt.

Lees verder >
10-05-2016 thumbnail

Koninklijke onderscheiding voor Johannes van den Berg

Fractielid Johannes van den Berg was dinsdag, 26 april jl. één van de zeven inwoners van Zwartewaterland die werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Lees verder >
05-05-2016 thumbnail

Dodenherdenking 4 mei

Woensdagavond, 4 mei waren de fractieleden en de wethouder van de SGP Zwartewaterland aanwezig bij de jaarlijkse dodenherdenking in de plaatselijke kernen Genemuiden, Hasselt, Zwartsluis en de Kamperzeedijk.

Lees verder >
25-04-2016 thumbnail

Motie SGP e.a. inzake Bibliotheken Zwartewaterland

Afgelopen donderdagavond, 21 april 2016 heeft de SGP een door haar opgestelde motie ingediend, samen met de Christen Unie, PvdA, Gemeentebelangen en VVD in verband met de voorgestelde bezuinigingen door de Bibliotheek Zwartewaterland. De Gemeenteraad besliste hier donderdag positief over. Hieronder ter informatie in onverkorte vorm de tekst van de motie.

Lees verder >
Meer nieuws