01-12-2016 thumbnail

Nieuwsbrief SGP Zwartewaterland November 2016

De laatste nieuwsbrief die is uitgeven door de SGP Zwartewaterland is hier te bekijken.

Lees verder >
05-11-2016 thumbnail

Verslag debatavond: SGP Zwartewaterland

Vrijdag, 4 november heeft de SGP Zwartewaterland een debatavond met als thema: Leven……………. Abortus georganiseerd. De belangstelling voor deze avond was zeer groot. De grote zaal van de Bethelkerk zat vol. Het was dan ook een boeiende avond over een thema wat veel mensen, waaronder veel jeugd, zichtbaar bezighoudt.

Lees verder >
26-10-2016 thumbnail

Definitief programma debatavond vóór het leven! SGP Zwartewaterland

Vrijdag, 4 november 2016 organiseert de SGP Zwartewaterland een debatavond met als thema: Leven……………. Abortus. Met het definitieve programma.

Lees verder >
15-10-2016 thumbnail

SGP brengt werkbezoek aan Vitters Shipyard in Zwartsluis

Afgelopen vrijdag heeft de fractie- en schaduwfractie van de SGP Zwartewaterland een werkbezoek afgelegd bij Vitters Shipyard. Een high tech bedrijf in Zwartsluis wat indruk heeft gemaakt.

Lees verder >
11-10-2016 thumbnail

Vóór het leven! Debatavond: SGP Zwartewaterland

Vrijdag, 4 november 2016 organiseert de SGP Zwartewaterland een debatavond met als thema:Leven………Abortus.

Lees verder >
26-09-2016 thumbnail

Zomernota 2016.

Hierbij de bijdrage van onze fractievoorzitter, M. Slingerland naar aanleiding van de behandeling van de Zomernota 2016. De Zomernota is de bestuursrapportage waarin de gemeenteraad geïnformeerd wordt over de stand van zaken van de uitvoering van de programmabegroting.

Lees verder >
04-07-2016 thumbnail

Nieuw ontwikkelplan voor het voormalige Agnietenterrein

Tijdens de Raadsvergadering van donderdag, 23 juni jl. heeft raadslid S. Heetebrij ingesproken over het agendapunt 10. Het betrof het voorstel aan de raad om akkoord te gaan met het ontwikkelplan voor het voormalig Agnietenterrein te Zwartsluis.

Lees verder >
29-06-2016 thumbnail

Enquete Veligheid

Veiligheid is een breed begrip en een onderwerp wat continue speelt in de samenleving. Ook in de gemeente Zwartewaterland. Door middel van een mondelinge enquête heeft de SGP onderzoek gedaan naar het veiligheidsgevoel van Genemuidenaren.

Lees verder >
28-06-2016 thumbnail

Uitbreiding trouwlocaties

Tijdens de Raadsvergadering van donderdag, 23 juni jl. heeft raadslid K. Kolk ingesproken over het agendapunt 11. Dit betrof o.a. het voorstel om een aantal locaties toe te voegen als mogelijke trouwlocaties en bijzondere trouwlocaties aan te wijzen als trouwlocaties ten behoeve van trouwen in de open lucht.

Lees verder >
25-06-2016 thumbnail

Kadernota 2017-2020

De SGP wil het college complimenteren met deze Kadernota. Het lijkt erop dat Zwartewaterland financieel gezien in iets rustiger vaarwater terechtkomt. We zitten echter nog in de stabilisatiefase. Dit betekent dat we er nog steeds niet zijn, maar het begin van financieel gezond worden is zichtbaar.

Lees verder >
Meer nieuws